Видео Panda Live 23.07.2017 : 742 ММР — ФУРИОН / ГАЙД: ФАСТ ПУШ В СОЛО — ПАТЧ 7.06е