Видео Dota 2 28.06.2017 : zai Lina Desolator | 8201 MMR Dota 2